7.3 Разминаване

Начало » Подготовка за изпита » 7.3 Разминаване

При разминаване, водачите на насрещно движещите се ППС, са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между ППС-тата.

Ако разминаването не може да се извърши безопасно, поради наличието на препятствие или стеснение на платното за движение, водачът, чиято пътна лента е заета, е длъжен да намали скоростта или да спре, за да пропусне насрещно движещите се ППС.

На планински пътища и на пътища с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно или затруднено, поради недостатъчна ширина на платното, водачът на спускащото се ППС е длъжен да спре, за да пропусне изкачващото се. (Това правило не се прилага, ако пред изкачващото се ППС има устроено място за разминаване, където то може да спре.)

За регламентиране на предимството за преминаване в стеснени участъци, видими по цялата им дължина, в закона са предвидени знаци Б5 и Б6.

Пътен знак Б5 – „Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства“

Пътен знак Б6 – „Премини, ако пътят е свободен!“

 

Виж всички пътни знаци.

 

Когато разминаването е невъзможно без движение назад, тази маневра е длъжен да направи:

  • Водачът на единичното ППС, спрямо съставните или съчленени ППС
  • Водачът на по-лекото ППС, по отношение на по-тежкото
  • Водачът на товарния автомобил по отношение на автобуса
  • Когато ППС са от една и съща категория, назад е длъжен да се предвижи водачът на спускащото се ППС, освен ако очевидно това е по-безопасно за изкачващото се.

< 7.2 Завиване7.4 Изпреварване и движение назад >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!