Кръстовища

Започни тук

Начало » Започни тук » Кръстовища

Различните кръстовища, притежават различни характеристики, които обуславят и начина, по който трябва да преминем през тях. Необходимо е да внимаваш за различен вид опасности и да си готов да реагираш, в случай, че такива се появят.

Преминаването през кръстовища обикновено се свежда до три основни умения – завиване наляво, завиване надясно и навлизане в кръстовището.

Завиване наляво

Завиването наляво е очудващо по-сложно от завиването надясно. Това е така, тъй като при завой наляво, трябва да внимаваш за движението от всички посоки. Това, разбираемо, усложнява маневрата. Например, ако завиваш наляво на Т-образно кръстовище, на което другия път е с предимство, е необходимо да изчакаш подходящ момент за преминаване. Освен това, дори по време на маневрата, трябва да си внимателен, за движението както от лявата ти страна, така и от дясно.

Как да го практикуваш

Единствения начин да се научиш да завиваш наляво, е да го правиш. Ако се чувстваш неуверен в изпълнението на тази маневра, определено трябва да споделиш това с инструктора си и да го помолиш да минете през възмжно най-много кръстовища, на които да завиеш наляво.

 

Завиване надясно

Тази маневра е навярно първата маневра, която ще ти бъде показана. Това е така, понеже изисква да се съобразяваш само с една посока на движение. Следователно е далеч по-лесна за изпълнение от завой наляво.

При завиване надясно, няма да е нужно да се съобразяваш с трафика, идващ от дясната ти страна, а само за този, към който се включваш. Разбира се, това не трябва да те успокоява напълно и трябва да внимаваш за други потенциално опасни ситуации, като велосипедист на пътя или пешеходци, решили да пресекат.

 

Как да го практикуваш

Това е умение което няма нужда да молиш инструктора ти да обърне внимание, тъй като повечето завои, които ще извършваш са надясно.

 

Навлизане в кръстовище

Навлизането в кръстовище(както и в движението по принцип) ще бъдат оценявани на изпита. Далеч по-важно е обаче да знаеш как да го правиш правилно, тъй като грешно навлизане или навлизане, без да се огледаш, може да ти коства много.

За това е необходимо да се огледаш добре, преди да навлезеш в кръстовище. Ако завиваш наляво – трябва да се огледаш и в двете посоки, като същевременно внимаваш за пресичащи хора или други новопоявили се опасности. При завой надясно, трябва да внимаваш за трафика идващ само от една посока, но без да забравяш цялостната обстановка на пътя.

 

Кръстовища

Т-образно

Т-образното кръстовище е типично кръстовище, което може да се види във всеки град и всеки квартал. Обикновено(но не винаги) то се използва, когато малък път влива в по-голям такъв. На такива кръстовища е необходимо да си наясно с това кой е с предимство.

 

Обикновено кръстовище

Обикновеното кръстовище е това, което хората разбират, когато кажем „кръстовище“, без да поясним вида му. Тоест 4 пътя, които се свързват в една точка. На този тип кръстовище обикновено има светофари или пътни знаци, които оказват кой е с предимство. В случай на липса на такива, това се нарича кръстовище на равнозначни пътища.

 

Кръстовище на равнозначни пътища

Кръстовището на равнозначни пътища би могло да бъде както три, така и четирипосочно, а също и „кръгово“. Това са кръстовища, на които предимството не е посочено изрично чрез знак или светофар. На този вид пътища, предимството се определя от т.нар. правило за предимство на дясностоящия.

Виж също: Как и кога се прилага правилото за предимство на дясностоящия

Най-често такива кръстовища се намират на места, на които шофьорите не следва да управляват бързо. Например в квартали и малки населени места.

 

Кръстовища, на които си на пътя без предимство

Без значение от това на какъв вид кръстовище се намираш, възможно е от твоята страна на пътя да има пътен знак указващ, че се намираш на път без предимство. Този знак ти казва, че трябва да изчакаш всички останали, движещи се на пътя с предимство, преди да преминеш.

Кръгово кръстовище

Кръговите кръстовища са по-рядко срещани от останалите, но въпреки това се срещат достатъчно често, че да им се обърне внимание дори на изпита.

Научи как правилно да преминаваш през кръгово кръстовище.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!