9. Автомагистрала, скоростен и автомобилен път

Начало » Подготовка за изпита » 9. Автомагистрала, скоростен и автомобилен път

Автомагистрала

Автомагистралите са специални пътища. Те са означени и имат спефицична структура.  Основните им характеристики са:

 • отделни платна за движение във всяка посока. Между платната има разделителна ивица, а всяко от платната има най-малко две ленти за движение и специална лента за аварийно пресичане
 • автомагистралите се пресичат с други пътища, ЖП и трамвайни линии само на различни нива
 • вливането и отливането на движението се случва на определените за това места
 • автомагистралите нямат никаква директна връзка със съседните прилежащи територии

 

Навлизане и напускане на автомагистрала

Пътен знак Д5 „Автомагистрала“

Пътен знак Д6 – „Край на автомагистрала“

На път, означен като автомагистрала със съответните знаци – пътен знак Д5, е разрешено движението единствено на автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 50км/ч.

Забранено е движението на хора, животни, превозни средства, чиято конструктивна маса е по-малка от 50км/ч, както и на автомобили, които теглят ППС с гъвкава връзка.

Когато навлизаме на автомагистрала, сме длъжни да пропуснем движещите се по нея ППС. От друга страна, ако искаме да напуснем автомагистралата, трябва да се престроим своевременно и да заемем своето място в лентата, която ще използваме за да излезнем.

 

 

Разположение върху пътното платно

Движението по автомагистрала се извършва по най-дясната пътна лента, непосредствено до лентата за принудително спиране.

Ако автомагистралата има три или повече пътни ленти, водачите на автомобили с допустима максимална маса над 3.5 тона, както и водачите на съставни пътни превозни средства, чиято дължина, включително и товара е повече от 7 метра, е разрешено да се движат само в най-дясната и в съседната на нея пътна лента. Навлизането и движението по другите ленти, включително при изпреварване е забранено.

 

При движение по автомагистрала е забранено:

 • спирането за престой или паркирането, извън специално обозначените за това места
 • завиването в обратна посока, движението назад, навлизането и пресичането на разделителната ивица, включително на места, на които тя е прекъсната
 • движението по лентата за принудително спиране, както и спирането в нея, освен при повреда на ППС или здравословни проблеми (на водача или пътниците)
 • движението в платното за насрещно движение

 

Принудително спиране

Принудително спиране наричаме спирането по независещи от водача обстоятелства – повреда на ППС или ПТП. На автомагистралите, съществува лента за принудително спиране (т.нар. аварийна лента). Ако използваме аварийната лента през нощта, сме длъжни  да сигнализираме ППС със светлоотразителен триъгълник и/или включени аварийни светлини.

В случай, че преместването на ППС в аварийната лента не е възможно го обозначаваме със светлоотразителен триъгълник и през деня.

Макар, че живеем във време, в което навярно четете това на мобилният си телефон, хубаво е да знаем, че автомагистралите са оборудвани  с телефонни колонки през 2км. Използвайки тези колонки, можете да се обадите на съответните служби, ако имате нужда от медицинска помощ или превозното ви средство се е повредило.

 

Скоростен път

Пътен знак Д7а – „Скоростен път“

Пътен знак Д8а – „Край на скоростния път“

Също като автомагистралите и скоростните пътища имат специфична структура и са означени с пътни знаци Д7а за начало и Д8а за край.

На скоростните пътища се движат моторни превозни средства с високи скорости. Скоростните пътища много приличат на автомагистралите и притежават всички техни характеристики, с изключение на лентата за принудително спиране. За разлика от автомагистралите, тук това се случва на обособени площадки за принудително спиране. Скоростните пътища имат и връзка с прилежащите територии, осъществявана чрез локални платна (още една характеристика, която ги отличава от автомагистралите).

 

Когато се движим по скоростен път трябва да знаем, че ни е забранено: 

 • да спираме за престой, извън специално обозначените места
 • да завиваме в обратна посока, да се движим назад, да навлизаме или да пресичаме разделителната линия, дори тя да е прекъсната
 • да се движим в платното за насрещно движение

 

Пътно превозно средство, получило повреда при движение по автомагистрала или скоростен път може да бъде теглено с гъвкава връзка. Това е разрешено само до най-близкия изход от автомагистралата или скоростния път.

 

 

Автомобилен път

Атомобилният път е предназначен за движение само на автомобили и мотоциклети.

Автомобилните пътища, разбира се, са отбелязани с пътни знаци – Д7 за начало и Д8 за край на автомобилния път.

Пътен знак Д7 – „Автомобилен път“

Пътен знак Д8 – „Край на автомобилния път“

Повечето от правилата за движение по автомагистрала се прилагат и за движението по автомобилните пътища, обозначени като такива със съотвените пътни знаци. За разлика от автомагистралите, автомобилните пътища биха могли да се пресичат и на едно ниво – кръстовище – и тогава се спазват знаците относно предимство.

 

 

 

 

< 8.3 ЖП прелез и стеснен участък 10. Спирки; жилищна зона >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!