3.2 Опознавателни знаци

Начало » Подготовка за изпита » 3.2 Опознавателни знаци

Пътни превозни средства, чийто размери биха могли да създадат затруднения при изпреварване, задължително биват сигнализирани от опознавателни знаци. Такива знаци дават определена информация на водачите, които се намират зад обозначеното превозно средство. Тези знаци имат особено голямо значение при намалена видимост – през нощта, при мъгла, снеговалеж, обилен дъжд и т.н., затова се правят със светлоотразителен фон.

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса е над 3500кг и дължина над 7 метра, биват обозначени с опознавателни знаци с правоъгълна форма, като върху правоъгълниците се нанасят успоредни наклонени червени и жълти ленти. Поставят се отзад на превознтоо средство.

Ремаркетата и полуремаркетата биват обозначени, отново отзад, с правоъгълна табела с жълт (светлоотразителен) цвят с червена ивица по краищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помнете, че съставите от ППС могат да се движат почти толкова бързо, колкото и останалите превозни средства, с което доближават максималната за пътя скорост!

Извънгабаритните ППС, както и съставите от ППС са такива, които с товар или без такъв, надвишават допустимите максимална маса и размери. Те биват обозначени с табела с надпис „ИЗВЪНГАБАРИТЕН„. Такива ППС не само заемат голямо пространство на пътя, но и се движат с много ниска скорост. Те се движат по пътищата само с разрешително.

Допустимата максимална широчина за всяко ППС е:

  • 2,55м. за обикновено ППС
  • 2,60м. за хладилно ППС

Допустимата максимална височина за всяко ППС е 4,00 метра.

Максималната дължина на МПС е 12,00 метра, на ремарке – също 12,00 метра. Съчленено превозно средство може да бъде до 16,50 метра, а на съчленен автобус е разрешено да бъде до 18,00 метра.

МПС с едно или повече ремаркета, не може да надвишава дължина от 18,75 метра.

Допустимата максимална маса за състав от ППС е 44 тона.

Бавнодвижещо се МПС наричаме такова МПС, което, поради своите конструктивни особености, не може да надвиши 30км/ч. То се сигнализира с равностранен триъгълник със скосени върхове.

ППС, превозващо опасен товар следва да бъде сигнализирано с правоъгълна табела с оранжев цвят. Ако в табелата има цифри, те символизират степента на опасност – горната цифра и вида на опасния товар – долната цифра. Водачите на такива ППС спазват специални правила за движение.

МПС, които превозват групи деца, биват обозначени от квадратна табела с оранжев цвят, на която са изобразени деца. Табелата следва да се постави в долния десен ъгъл на предното стъкло, както и в долния ляв ъгъл на задното. Към такива ППС се подхожда с особено внимание, особено когато са спрели.

Военната колона се отличава с това, че създава сериозни трудности при опит за изпреварване, тъй като са изградени от определен брой автомобили, които най-често се движат с еднаква и ниска скорост. На първото и на последното ППС от военната колона се поставя опознавателен знак.

Учебният автомобил е такъв, който всеки водач на МПС е управлявал и следва да познава.  От такива автомобили могат да се очакват погрешни движения, забавени реакции. Инструкторите, които се намират в тези автомобили следят за спазването на правилата, но движението им е характерно с ниската си скорост и забавяне при потегляне. Резки движения (при потегляне и спиране) също могат да се очакват.

Каруците (ППС с животинска тяга) задължително се движат плътно в дясно на платното за движение. Също така, следва да са обозначени със съотвените  – два бели или жълти светлоотразителя отпред и два червени светлоотразителя отзад. Когато се движат в нощно време или при намалена видимост, ЗДвП налага каруците да бъдат оборудвани отзад вляво светлина  с бял или червен цвят, а водачите им да носят светлоотразителни жилетки. Въпреки тези препоръки, водачите на МПС трябва да са изключително внимателни спрямо поведението на ППС-тата с животинска тяга.  Звуковият сигнал на МПС може да изплаши, а светлините през нощта – да заслепят – животното, което може да доведе до непредвидимо поведение от негова страна.  Ако изпреварваме каруца, трябва да осигурим достатъчно голяма дистанция.

< 3.1 Поведение на водачите 3.3 Пешеходци >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!