Покажи ми, кажи ми

Започни тук

Начало » Започни тук » Покажи ми, кажи ми

Преди да дойде време да се качиш в колата и да покажеш какво си научил и колко добре можеш да управляваш своето МПС, е възможно изпитващият да ти зададе въпроси от рода „Кажи ми, покажи ми“.

Не е задължително да ти зададат всички тези въпроси (или реално който и да е от тях). Все пак е препоръчително да знаеш отговорите им, за да не се озовеш в ситуация, в която са те скъсали, още преди да си започнал да управляваш.

Виж също: Основните причини, поради които курсистите не си взимат кормуването

Въпросите от типа „Кажи ми, покажи ми“, биха могли да бъдат от различно естество. Чрез тях изпитващият ще опитва да разбере до колко познаваш устройството на автомобила и конкретно това на автомобила, на който си се учил да караш през последните 30 дена. Верните отговори на тези въпроси биха могли да бъдат „показани“ или „казани“.

Например, ако те попитат „Как ще можеш да разбереш дали спирачките работят правилно?“, би могъл да „кажеш“, че спирачния педал НЕ трябва да е отпуснат. От друга страна, ако същия въпрос е зададен с практическа насоченост „Работят ли ти правилно спирачките?“, би могъл да натиснеш педала и да кажеш нещо в смисъл на „Доколкото мога да разбера, да, спирачката работи нормално.“ (ако това отговоря на истината, разбира се).

Този тип въпроси са задължителни, но в повечето случаи изпитващият пита елементарни неща като това, откъде се пускат светлините на автомобила ти и колко скорости има. Неща, които могат да те затруднят само ако се притесняваш.

Имай предвид, че освен ако не ти зададат сериозен въпрос, невъзможността ти да отговориш не означава задължително, че ще те скъсат. Грешните отговори, обаче, ще бъдат отнесени към крайната ти оценка, като две грешки.

 

Въпроси тип „Покажи ми“

Въпрос:  Покажи ми как се чисти задното стъкло?

Отговор:  Вече трябва да знаеш как да пуснеш задните чистачки. Пръсни малко, включи чистачките и ги остави изчистят водата от стъклото(когато потеглиш, ще ти е необходимо да виждаш и не искаш да оставиш капки по него). Също така, може би ще искаш да потвърдиш, че инструктора иска наистина да изчистиш стъклото, а не просто да му покажеш лоста за чистачката.

 

Въпрос:  Покажи ми как се чисти предното стъкло?

Отговор:  Вече трябва да знаеш как да пуснеш предните чистачки. Пръсни малко, включи чистачките и ги остави изчистят водата от стъклото(когато потеглиш, ще ти е необходимо да виждаш и не искаш да оставиш капки по него). Също така, опитай да потвърдиш, че инструктора иска наистина да изчистиш стъклото, а не просто да му покажеш лоста за чистачката.

 

Въпрос: Покажи ми как се включват късите светлини

Отговор: Включи късите светлини. Също можеш, че светлината на таблото ти индикира, че те са включени.

 

Въпрос: Как се включва отоплението на задно стъкло

Отговор: Обикновено бутона за отоплението на задното стъкло има иконка с прозорец и три вълнисти стрелки, които се движат нагоре. Натисни бутона.

 

Въпрос: Покажи ми как ще включиш отоплението на предното стъкло

Отговор: Бутона за отопление на предното стъкло прилича на този за задното – с тази разлика, че изображението на предното стъкло има извивка.  Виж тук.

 

Въпрос: Покажи ми как се борави с клаксона.

Отговор: Тъй като в България, закона забранява използването на клаксона, освен в опит да се избегне ПТП, препоръчваме или да не го натискаш или поне да не го задържаш. Увери се, че инструктора иска да му покажеш, като го направиш, а не просто да посочиш. Както знаеш, клаксона се намира в кормилната уредба.

 

Въпрос: Как ще свалиш страничното стъкло?

Отговор: Посочи бутона, с който се сваля стъклото или ръчката(надяваме се,че не)

 

Въпрос: Отвори предния капак и се увери, че имаш достатъчно масло

Отговор: След като вече си отворил предния капак на автомобила, посочи индикатора за нивото на маслото и опиши как се проверява за настоящото ниво на маслото. Също така, можеш да посочиш и минималното и максималното ниво.

 

Въпрос: Отвори предния капак и се увери, че имаш охладителна течност

Отговор: След като вече си отворил предния капак на автомобила, посочи маркерите за високо и ниско ниво на охладителната течност. Обясни, че само при нивото на тази течност се проверява само при студен двигател.

 

Въпрос: Отвори предния капак и се увери, че имаш достатъчно охладителна течност

Отговор: След като вече си отворил предния капак на автомобила, посочи резервоара за охладителна течност. Обясни, че можеш да разбереш дали имаш достатчъно спирачна течност, сравнявайки настоящото ниво спрямо маркерите за високо и ниско ниво.

 

Въпроси тип „Кажи ми“

Въпрос: Кажи ми как ще се увериш, че спирачките са в изправност, преди да потеглиш

Отговор: Обясни, че при натискане на педала можеш да установиш дали той не е отпуснат.

 

Въпрос: Кажи къде би могъл да намериш информация за препоръчителното налягане в гумите на тази кола и как се проверява налягането на гумите.

Отговор: Обясни, че тази информация я има в наръчника за автомобила, както и на шофьорската врата. Нивото на налягането се измерва със специално устройство и трябва да правиш тази проверка, когато гумите са студени. Налягането в гумите се уравновесява с препоръчителното с тестове и припомване или изпускане на въздух (в зависимост дали е по-високо или по-ниско от препоръчителното). Също така, накрая трябва да върнеш капачката на тръбичката за надуване на гумата.

Виж също: Как се проверява налягането на автомобилните гуми?

 

Въпрос: Как ще се увериш, че предните и задните фарове работят?

Отговор: Без да излизаш от автомобила, обясни, че ще ги включиш(посочи как) и ще обиколиш автомобила, за да се увериш че фаровете работят правилно.

 

Въпрос: Кажи ми как ще разбереш, ако има проблем в ABS-а (антиблокиращата система)

Отговор: Обясни, че ако такъв проблем се появи, на таблото ще свети лампата

 

Въпрос: Кажи ми как би проверил дали работят всичките мигачи

Отговор: Обясни, че би могъл да включиш т.нар. аварийни светлини и да обиколиш автомобила, за да видиш дали някоя от тях не повредена

 

Въпрос: Как ще разбереш дали спирачните светлини работят?

Отговор: Обясни, че леко ще натиснеш спирачките и ще наблюдяваш дали стоповете се включват, използвайки отражението в прозорци, врати, стени или други МПС-та. Ако няма как да се възползваш от отражение в повърхност, би могъл да попиташ някого да погледне.

 

Въпрос: Кажи ми как ще включиш задните светлини за мъгла и кога трябва да се използват?

Отговор: Обясни, че след като си включил двигателя и предните фарове(които може да са автоматични), ако е нужно, ще активираш и фаровете за мъгла. Изоборажение за тези фарове, можеш да видиш тук. Обясни също така, че след като са включени фаровете за мъгла, това ще ти се потвърди от индикатор на таблото.

 

Въпрос: Кажи ми как сменяш от къси на дълги светлини и как би разбал, че караш на дълги

Отговор: Обясни, че след като включиш двигателя, ще включиш светлиините, а в последтвие – дългите. Също така, ще разбереш, че дългите светлини са включени, чрез индикатора на таблото.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!