2.1 Основни понятия за пътя

Начало » Подготовка за изпита » 2.1 Основни понятия за пътя

Пътна мрежа наричаме сбора от всички пътища в страната. Конкретно у нас, пътната мрежа се равнява на приблизително 38 хил. километра. Пътищата, които са част от пътната мрежа на България са километрирани и имат номера. Онези от тях, които са част от международна пътна мрежа, имат номер по международната класификация.

Както ще видим и когато говорим за пътни знаци, някои от пътищата в пътната мрежа са сигнализирани с определен тип знак. Това се прави, за да разберем, че в този участък действат малко по-различни правила за движение. С тези правила предстои да се запознаем.

 

„Ж22 „Километричен знак“

Ж20.2 „Номер на пътя по националната класификация“

Ж20.1 „Номер на автомагистралата по националната класификация“

Ж21 „Номер на пътя по международната класификация“

Д5 „Автомагистрала“

Д7 „Автомобилен път“

Д7а „Скоростен път“

Д6 „Край на автомагистралата“

Д8 „Край на автомобилния път“

Д8а „Край на скоростния път“

 

 

 

 

 

 

 

Предназначението на даден път от пътната мрежа, предопределя  и неговата категория. Пътищата биват категоризирани като автомагистрали, скоростни пътища, скоростни градски магистрали, както и пътища от I, II, и III клас. Очаквано, онези пътища, които свързват големи градове или пък биват част от пътната мрежа, са  по-големи и биват изградени по начин, който максимално улеснява преминаването на водачите, като нерядко са изградени над или под естествени бариери (планини, падини), за да се спести време и намали риска от произшествия.

В същото време, пътищата, които свързват по-малки населени места, било градове или селца, често следват релефа на територията, маркировка липсва и пътните ленти се определят от водачите.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!