8.1 Преминаване през кръстовище

Кръстовище наричаме такъв участък, в който се пресичат два или повече пътя, разделят се или се събират на едно ниво.  Когато приближаваме кръстовище, трябва да се движим със скорост, която ще ни позволи, при необходимост, да спрем, за да пропуснем другите участници в движението, които имат предимство.

Предимство наричаме правото на един участник в движението да премине преди друг през определено място на пътя.

За да се определи реда на преминаване през кръстовище, съобразяваме се с правилата за предимство обозначенията с пътни знаци, светофарите и сигналите на регулировчика.

 

  1. На кръстовище на равнозначни пътища сме длъжни да пропуснем ППС-тата, които се намират или приближават от дясната ни страна, независимо от посоката, в която ще продължат (това наричаме правилото на дясностоящия).
  2. При завиване наляво, сме длъжни да пропуснем насрещно движещите се ППС, които продължават напред или надясно. В ситуация, в която две срещуположни ППС приближават кръстовище с намерението и двамата да завият посока свое ляво, тези ППС нямат допирни точки и могат да продължат маневрите едновременно (стига да няма други участници в движението или ширината на кръстовището да не го позволява).
  3. Длъжни сме да пропуснем релсовите превозни средства, без значение от тяхната посока и местоположение спрямо нас.
  4. При наличие на знак Б2 „Спри!“ (STOP), длъжни сме да спрем . Преди да потеглим отново сме длъжни да пропуснем ППС-тата, които се движат по пътя с предимство
  5. На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран със знак Б1 „Пропусни движещите се с предимство“, не сме длъжни да спираме стига това да не възпрепятства движението на ППС-тата, които се движат на пътя с предимство.
  6. Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя посоката си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилата на т.1. Същите правила следват и водачите, които се намират на пътя с предимство. Промяната на посоката на пътя с предимство се указва с табела Т13.

 

Преминаване през кръстовище с кръгово движение

Т.нар. кръгово кръстовище се сигнализира с пътен знак Г12, а редът за преминаване се определя от правилото за дясностоящия (т.1) или от поставените пътни знаци за предимство.

  1. Водач на ППС, което излиза от земен път на път с настилка, е длъжен да пропусне движещите по пътя с настилка.

 

Ако на кръстовище има поставен знак за задължителна посока на движение, продължаването в друга посока през кръстовището е забранено.

Забранено е навлизането в кръстовище, дори при зелен сигнал от светофара, ако обстановката в кръстовището, ще принуди водача да спре в него или да възпрепятства движението на напречното платно.

< 7.4 Изпреварване и движение назад 8.2 Преминаване на пътен възел и тунел >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!