8.3 Преминаване през ЖП прелез и през стеснен участък

Преминаване през стеснен участък от пътя:

Стеснен участък от пътя наричаме участък от пътя, с ограничена дължина, в който едностранно или двустранно е намалена широчината на платното за движение.

При навлизането в стеснен участък от пътя, сме длъжни да пропуснем водачите, които вече са навлезли в стеснения участък, или са по-близо до него от нас.

 

Преминаване през ЖП прелез

Когато приближаваме или преминаваме през ЖП прелез, вниманието ни трябва да се повиши многократно. За да минем безопасно, трябва да се движим с такава скорост, която да ни позволи при необходимост да спрем преди прелеза.

 

Спирането преди ЖП прелез, който няма бариери е задължително. Преминаването се случва, след като се уверим, че влак не приближава.

Използваме знак А32, за да разберем, че приближаваме прелез с бариери. В участък с повишена опасност от ПТП, знак А32, може да бъде поставен върху правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен, светлоотразителен фон.

ЖП прелез без бариери се сигнализира със знак А33. В участъци с висока опасност от ПТП, знак А33, може да има допълнителен жълтозелен флуоресцентен, светлоотразителен контур.

За сигнализиране приближаването на влак, ЖП прелеза може да разполага със светофар, подаващ една или две последователно мигащи червени светлини.

Специални предупредителни пътни знаци – бализи  – се използват, за да ни подскажат разстоянието между нас и ЖП прелеза. В зависимост дали прелеза има или няма бариери, на първата бализа се поставя знак А33 или А32.

Ако няма други указания, дадени с пътни знаци или с пътна маркировка, пред железопътния прелез се спира на разстояние не по-малко от 2 метра, преди първата релса, а когато има бариери – на 1 метър от тях. 

Преминаването на ЖП прелез е забранено:

< 8.2 Преминаване през на възел и тунел 9. Автомагистрала и автомобилен път >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!